dimecres, 18 d’agost del 2021

"Ja podrien evacuar alguns kV cap al poble, de franc!"

Aquest és el quart escrit relacionat amb les línies elèctriques que he publicat al meu blog. Per tal d'entendre millor el que s'exposa a continuació, podeu consultar els altres escrits publicats en aquest bloc a partir dels següents enllaços: 1, 2 i 3.

Aquesta encertada expressió la vaig rebre fa poc via WhatsApp d’un bon amic de la colla de les Caramelles i que de ben segur la podran fer servir a la cantada de l’any vinent com a cobla el Dissabte de Glòria i el Diumenge de Pasqua.

El missatge feia referència al nou i complex projecte elèctric de titularitat privada que amb un pressupost de més de 300.000.000,00 € (TRES-CENTS MILIONS D’EUROS) anomenat Clúster Begues preveu implantar, entre disseminades infraestructures eòliques i fotovoltaiques, una nova i polèmica línia aèria de 400 kV al llarg de més de 300 km. Aquesta línia aèria preveu travessar Aragó i bona part de Catalunya fins a evacuar a la subestació Punt Sud de Begues. El projecte i l’estudi d'impacte ambiental d’aquesta complexa instal·lació estarà fins al dia 9 de setembre a informació pública.

Em va semblar una frase molt entenedora de tot el que ha passat durant aquests darrers setanta anys al nostre terme municipal relacionat amb la nombrosa quantitat d’infraestructures elèctriques que tenim escampades en forma de línies aèries, suports de torres metàl·liques o la subestació Punt Sud, situada a prop del Montau a cavall entre Vallirana i Begues. D’aquesta empastifada que han fet les companyies elèctriques, els beguetans sempre hem anat rebent, com a molt, les molles.


Plànol general de les línies elèctriques al municipi de Begues i rodalia. Font: REE

Entre els anys 50 i els 80 del segle passat van proliferar pel terme municipal unes quantes línies elèctriques de molt alta tensió que travessen la plana de la Clota o les faldes i carenes del Montau i del Sotarro. Aquesta estesa es va consolidar en un temps on el possible control s’escapava dels col·lectius ciutadans i on els poders fàctics de les grans empreses elèctriques estatals gestionaven i decidien la seva implantació. Poques propietats afectades pel seu pas o implantació van rebre algun tipus de compensació. L’ajuntament i la resta de beguetans no varen rebre res a canvi.

Va ser als anys noranta, quan les normatives ambientals es van anar implantant, que la disbauxa va anar minvant. A principis de segle vàrem veure, arreu del Principat, els primers intents per controlar els interessos de les companyies de distribució elèctriques per tal que es posessin a to pel que fa al respecte als paràmetres mediambientals i de coherència territorial.

Així, en una de les sol·licituds d’ampliació de potència de la subestació del Punt Sud, es va posar sobre la taula la possibilitat de donar resposta a la línia elèctrica aèria de l’avinguda Mediterrània que travessa Begues Parc, Santa Eulàlia i Bon Solei.

I als volts del 2006 es va plantejar un desplaçament de la línia aèria de l’avinguda Mediterrània cap a la zona nord de la plana de l’Alzina i del Sotarro. La idea no era gens brillant. Agafar un problema que afectava uns propietaris i traslladar-ho a un altre lloc on molestessin a altres propietaris, no era tolerable. Hi va haver debat i encara dura.

L’any 2009, amb l’aprovació d’una àmplia majoria dels partits que governaven al municipi, format per ICV, ERC i CiU, i per tal de treure una primera fase de línies d’alta tensió i els seus suports, es va aprovar inicialment una Modificació Puntual del Pla General per tal de soterrar el traçat de l’avinguda Mediterrània al seu pas per Begues Parc. Malauradament el canvi de govern municipal el 2011 va hipotecar aquesta iniciativa.

L’equip de govern, format per CiU i més tard per Junts x Cat, que gestiona el municipi des del 2011 va canviar de parer. Va descartar el tema del soterrament i el 2016 va reprendre el tema de traslladar el problema aeri al costat nord del terme municipal i posar més torres metàl·liques de traçat elèctric. El dia d’avui estem a l’espera de conèixer els detalls del projecte constructiu per fer aquest desplaçament, ja que el mes d’abril de 2021 hi va haver una Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat on s’acorda la Declaració d’Impacte Ambiental i s’escull una de les tres possibles propostes que es van presentar l’any 2020: el desplaçament de la línia aèria cap al nord, amb moltes esmenes a introduir.

Malauradament, fins al dia d’avui, l’opció del soterrament ha estat descartada per motius econòmics sense aportar arguments raonats i justificats.

Però, per si no tenim prou torres aèries dins del nostre terme municipal, ara haurem d’afegir les noves torres que es preveuen posar amb el desplaçament de la línia per l’avinguda Mediterrània cap al nord i a més... les del Clúster Begues Ens arribarà una nova i gegantina línia de 400 kV fins a la subestació del Punt Sud, un equipament estratègic d’infraestructures de titularitat privada que ocupa més de 61.000,00 m² de superfície, on un 20% del sòl està dins del terme de Begues i un 80% del sòl està dins del terme de Vallirana.

Aquest equipament urbanísticament no compleix les condicions de qualificació de serveis tècnics de clau 4 i està en situació disconforme dins del vigent Pla General d’Ordenació. És una infraestructura que es beneficia d’uns accessos i una possessió privilegiada en el territori metropolità i que a part de no tenir tots els tràmits urbanístics correctament tramitats, el municipi no rep res a canvi.


Visió aèria del Punt Sud SE400 i SE220. Font: REE

Total, que continuant amb l’empastifada de torres i línies que tenim actualment, a més ens volen evacuar una conflictiva i polèmica línia de molt alta tensió de 400 kV que ve de l’Aragó fins a la subestació del Punt Sud sense que els titulars d’aquest equipament d’infraestructures hagin fet els deures urbanístics i sense que s’hagin valorat les compensacions per a la ubicació, l’increment de superfície i potència d’aquest equipament privat que tenim dins del terme municipal de Begues.

Si no ens posem les piles per aconseguir unes raonades contrapartides del Punt Sud, en el temps ens aniran evacuant altres noves infraestructures aèries i només en sortiran beneficiats les grans companyies de distribució elèctrica que gestionen la subestació, els ciutadans i les empreses ubicades a la plana del Llobregat, el Barcelonès i el seu entorn immediat, que són els que reben el subministrament d’electricitat. 


Foto aèria subestació Punt Sud. Font: REE

Ens hem d’espavilar per tal d’aconseguir que les empreses distribuïdores d’electricitat facin el soterrament de la línia aèria al seu pas per l’avinguda Mediterrània i que els titulars de la subestació del Punt Sud facin els deures urbanístics que tenen pendents i que reverteixin d’alguna manera al municipi. Una possible contribució podria ser l’aportació pressupostària per soterrar la línia aèria existent per l’avinguda Mediterrània.

Com a document de cloenda de tot plegat adjunto un interessant article de la normativa urbanística i ordenances del vigent Pla General de 1997. En el seu títol tercer, capítol tercer, articles 129 a 132, esmenta el “Sistema d’infraestructures de serveis tècnics, clau 4” i dona unes determinades pautes d’obligat compliment que crec que no han estat respectades durant més de vint-i-cinc anys.

Llegiu i ja direu.