dimecres, 1 de maig del 2024

Connexió viària de baixa intensitat al nord del nucli urbà

La recent aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i la seva posada a informació pública ha estat un revulsiu per sacsejar temes urbanístics municipals que estaven aturats i que no hi havia manera que fossin afrontats. Un d’ells era l’assignatura pendent de les rieres amb les zones inundables i l’altre la connexió viària pel costat nord del nucli urbà (Figura 1). L’estudi sobre les rieres ja ha estat desenvolupat en aquest blog el mes de desembre passat, i a continuació s’exposen els documents i alguna selecció d'imatges referents a la connexió viària al nord del nucli urbà. Aquests són la Memòria i els Plànols de l’Estudi de Connexió Viària de baixa intensitat al nord del nucli urbà (Figura 2).

Figura 1. Viabilitat i rieres del nucli urbà de Begues, elaborat a partir de la cartografia del DACAAR i DIBA.
Font: Berrysar per a l'Ajuntament de Begues, 2022.

En el seu dia, el Centre d’Estudis Beguetans es va fer ressò de l’aprovació inicial del PDUM, el va divulgar, va manifestar el seu posicionament amb escrits informatius a la seva web, va fer actespresencials d’informació pública i va donar a conèixer les al·legacions que va tramitar. Tanmateix, encara és hora que l’equip de govern municipal expliqui la seva visió del PDUM a la ciutadania, ja que és una proposta d’important transcendència urbanística que afecta el terme municipal de Begues.


Figura 2. Proposta viària a l'estudi de connexió viària de baixa intensitat al nord del nucli urbà de Begues.
Font: Berrysar per a l'Ajuntament de Begues, 2022.

S’ha de dir que els documents sobre les rieres i els de la proposta viària són treballs que no tenen valor normatiu, són estudis que aprofundeixen en el coneixement del territori que ens envolta i s’analitzen les possibles alternatives a les futures problemàtiques que tenim al poble.

Figura 3. Detall de la proposta viària a l'est del nucli urbà de Begues.
Font: Berrysar per a l'Ajuntament de Begues, 2022.

Figura 4. Detall de la proposta viària a l'oest del nucli urbà de Begues.
Font: Berrysar per a l'Ajuntament de Begues, 2022.

Aquests estudis han servit de base per tal de donar pautes al PDUM que està redactant l’Àrea Metropolitana o alhora per a justificar les recents propostes de creixement urbà que l’equip de govern municipal té sobre la taula: el Barri Campamà, Ca n’Amell 2 o la nova Zona esportiva (Figura 5).

Molta paciència en la seva atenta lectura.

Figura 5: Àmbit de la nova Zona Esportiva.
Font: Berrysar per a l'Ajuntament de Begues, 2022.

dissabte, 6 d’abril del 2024

Creixement urbà a Begues (1866-1936). Part I

A la XIII trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà de 2022 vaig publicar un treball de recerca que portava per títol Arquitectura i creixement urbà de Begues entre finals del segle XIX i principis del s. XX (1866 -1936), el qual es va divulgar en format llibre i també es va penjar a la web del Centre d’Estudis Beguetans.

També el podeu trobar en aquest document en format descarregable, el qual forma part d’una primera fase de recerca que abasta els anys 1866 -1936.