diumenge, 30 de desembre del 2012

El roure i l’edifici del Centre Cívic (III)


Fa més d’un any que vaig iniciar un parell d’articles que donaven a conèixer la meva opinió sobre la gestió i l’estat en que es trobaven les obres de construcció de l’edifici del Centre Cívic, l’equipament públic més important que s’hagi fet mai a Begues.

Han passat més de dos anys i mig des que es varen iniciar les obres i observo que no s’ha avançat tal i com l’equip de govern actual ens va fer veure en els titulars que va divulgar a finals de 2011. Allí s’anunciava un important acord amb l’empresa constructora que garantia l’acabament de les obres en un curt període de temps (butlletí municipal nº 86).

Des d’aquella data de novembre de 2011 ha passat més d’un any i les obres encara no han finalitzat. Falten molts elements per enllestir a l’interior de l’edifici i també a l’urbanització del seu entorn. També falta per acabar l’edifici semisoterrat que ha d’encabir les sitges i les calderes de biomassa i que està situat a la falda nord del turó de la Costeta. Totes aquestes obres i infraestructures estaven pressupostades, licitades per l’ajuntament i acceptades per la empresa Corelia, adjudicatària de les obres. Per a aquesta edificació hi havia assignada i aprovada una important partida pressupostària des de l’any 2010, la qual es va acordar en el seu dia amb el vist i plau dels partits locals de ICV, CIU i ERC.

No sé veure raons de pes que justifiquin la situació en què es troba l’obra inacabada, tot i que la causa pot ser la insolvència de la empresa constructora. El projecte executiu està molt ben redactat i la tramitació administrativa de la licitació es va desenvolupar correctament. Crec que l’actual equip de govern no ha sabut i no sap gestionar l’execució de la obra, altrament les coses haurien anat millor. Tampoc he sabut trobar raonaments per part de l’equip de govern, adreçats a la opinió pública, que analitzin i donin resposta a aquest important retard.

No solament observo aquestes mancances de gestió i preses de decisió, sinó que a més a més trobo a faltar respostes a altres temes complementaris de l’obra que s’haurien d’haver materialitzat fa temps i que no s’han tramitat, com són:

   - La aplicació de l’expedient sancionador que es va iniciar a principis de 2011 a la empresa constructora per l’incompliment de contracte

   - L’adjudicació de l’equipament escenogràfic

  - El redimensionat de la biblioteca per tal de donar cabuda a un espai per a la gent gran

   - El condicionament d’un tram de la riera

   - Les propostes i previsions de gestió i manteniment integral de l’equipament...

Res del que he esmentat abans sembla que es gestioni i prengui forma, sembla com si només el roure, com a ésser viu que està al seu costat sigui l’únic interlocutor, l’únic amic amb qui dialoga l’edifici. A la resta dels ciutadans amb prou feines en arriben les noticies.

La foto que acompanya aquest escrit està presa des de el costat de ponent, on es pot veure la façana sud que dóna a la riera i que serà la façana principal de l’edifici. Si res no s’espatlla, serà el primer edifici urbà de Begues que intentarà integrar-se paisatgísticament amb la riera.