dissabte, 24 de setembre del 2011

Compromesos amb el patrimoni (III): Creu de terme al Monestir de Sant Cugat

A finals de 2009 em vaig assabentar que a l’entrada del Monestir de Sant Cugat es va restaurar i situar de nou una creu de terme. Vaig accedir al “Google maps” i vaig observar un bon exemple de d’allò que havia estat analitzant en els anteriors escrits de gener i agost. Jordi Dolz
Desembre de 2009

Compromesos amb el patrimoni (II): Un pas enrere

Amb la inauguració de la restauració i nova ubicació de la Creu de Terme al Passeig de l’Església s’ha posat de manifest una desafortunada intervenció que, al meu entendre, no ha permès continuar dignificant un dels elements escultòrics més importants del nostre patrimoni local.
Com a antecedent del que aquí vull exposar s’ha de tenir en compte l'escrit que vaig redactar el gener d’aquest any i que adjunto com a annex. Val a dir que el document va ser divulgat en un entorn molt restringit i de la seva escassa difusió en sóc responsable.


Planta i alçat. Proposta de Carles Casamor
La virulència de les critiques en que vaig estar sotmès sobre el tema de la Creu va provocar una reacció continguda que ho vaig plasmar en el document esmentat, ja que se’m va demanar d’inhibir-me en el procés de seguiment per tal de bastir el conjunt escultòric.

Acabat aquest procés, vist els resultats i contemplant el nyap que hi ha al Passeig de l’Església, em reitero en el meu posicionament de defensa de la proposta inicial de l’equip redactor del projecte, encapçalat per l’arquitecte Carles Casamor.

La proposta inicial intentava enaltir l'únic element de gran vàlua, el capitell del segle XIV. La proposta era arriscada i innovadora pels materials i les formes que acompanyen al conjunt escultòric i alhora respectuosa en un context que s’intentava dignificar.


La dama de l'aigua
Recentment, en una curta escapada al Pallars Jussà, a prop del Castell de Mur i del embassament de Terradets, vaig poder observar una interessant escultura que s’anomena “la dama de l’Aigua”on s’emfatitza el protagonisme d’una escultura de bronze i es deixa en un segon terme els elements de suport. Em va semblar una encertada intervenció que em va recordar, d’alguna manera, la proposta que en Casamor havia previst per al nostre Passeig de l’Església.

La Creu que ara tenim dempeus, no té cap mena d’interès i està totalment fora de context. Una base de pedres rogenques que recentment les han conformat uns picapedres locals, una columna de pedra de Sant Vicenç amb uns gratuïts acabats als seus extrems i una copia del capitell i la creu superior de pedra artificial. Tot això acompanyat d’un remenat de tres colors pel fet d’utilitzar materials diferent.
Em pregunto si aquest conglomerat d’afegits es pot valorar com un Bé Cultural d’Interès Nacional. Crec que no.
Tal com vaig exposar al escrit anterior, considero que el nostre patrimoni no s’ha de recolzar en reproduir elements de forma folklòrica. Hem de forjar un present amb identitat pròpia i ser respectuosos amb allò que hem heretat. El que no hem de fer és crear un present amb falses reproduccions arqueològiques del passat.

Jordi Dolz
Agost de 2009

Compromesos amb el patrimoni (I): La creu de terme de Can Grau del Coll

A continuació adjunto una sèrie de tres escrits els quals vaig redactar l’any 2009. Aquest  gest el faig per proporcionar una introducció a la història recent del patrimoni local de Begues que més endavant actualitzaré.

En els darrers anys les intervencions als bens patrimonials que conformen l’arquitectura local han estat objecte d’una especial cura, respecte i atenció per part dels gestors municipals a qui els hi ha tocat la feina de prendre decisions sobre la seva preservació.

En el cas de la restauració de Cal Pere Vell, edifici construït a finals del segle XIX, la intervenció de reforma va comportar, a part de la rehabilitació de tot el seu interior, una intervenció a l’ampliació de la façana sud que dona al pati posterior per tal d’encabir nous accessos i la caixa d’ascensor. Aquesta intervenció va comportar la creació d’un volum edificat i noves obertures molt diferents de les que inicialment tenia l’edifici a restaurar. Alhora es va utilitzar el ferro vist, el vidre i la pedra artificial. El contrast entre la façana principal i la posterior, la antiga i la nova,  és molt evident i ens situa en un temps i un context totalment diferent.

A l’edifici modernista de l’antic Escorxador, de principis del segle XX, la intervenció va esser respectuosa amb quasi tots els materials que s’havien emprat inicialment a l’exterior, però a l’interior i a la ampliació es van aportar elements constructius nous que donaven resposta a les necessitats i exigències de confort per el nou equipament. El nou volum de coberta plana, el formigó vist, el ferro estructural, el parament vertical de marbre del tipus “travertino” i les generoses obertures del nou accés delaten la diferencia entre la  construcció de principis del segle i la de finals del segle XX.

El recinte del Cementiri també va ser objecte d’una molt interessant intervenció de rehabilitació de quasi tot el conjunt i que no deixa indiferent a qui l’observa atentament.  
  
A la recentment restaurada Església de la Rectoria la intervenció ha estat respectuosa amb quasi tots els elements i materials que al llarg dels segles s’hi van afegir. A l’interior s’han incorporat elements nous com és el vidre securitzat al cancell d’entrada i uns plafons de fusta que delimiten els serveis. Aquests nous elements han deixat testimoni d’una intervenció recent enfront d’altres que provenen d’un passat llunyà. 

El cas actual de la reubicació i restauració de la Creu de Terme de Can Grau del Coll, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional,
té una certa complexitat que només es pot afrontar amb un reconeixement acurat de la seva fragmentada i accidentada composició.

Hem de tenir en compte que el conjunt escultòric de la Creu de Terme originàriament estava ubicada a Can Grau del Coll però no en el lloc on està ubicada actualment ja que a principis de segle XX es va desplaçar uns 10 metres. Dels elements que actualment la componen només la base formada per tres graons de gres vermell son els originals. La resta, el fust i el capitell son copies del original fetes durant el segle XX.

La Creu de Terme que fins fa poc estava dempeus al Passeig de l’Església només tenia d’original el capitell del segle XIV. La resta dels elements també eren copies realitzades durant el segle XX.

Davant l’existència, avui en dia, de dues copies de Creu de Terme amb algun element original cadascuna i coneixent els quatre canvis d’ubicació que ha realitzat, la decisió per ubicar-la i restaurar-la no deixa de comportar una certa dificultat de consens entre els responsables de prendre una determinada decisió.

Entenem que tota intervenció sobre el patrimoni ha de preservar allò que té de valuós per les seves connotacions històriques, culturals i artístiques i ha de defugir de tot allò que propicia la confusió per tal de no deixar constància d’allò que és propi del seu temps.

Hem de ser respectuosos amb els elements i les formes del passat però també hem d’estar motivats per afrontar els reptes actuals. El patrimoni valuós del passat és un bé a conservar i el patrimoni que estem forjant en el present també ha de ser un bé a preservat en el futur.


Jordi Dolz
Gener de 2009

Tombar l'aigua

Durant aquests últims anys els meus escrits de posicionament els he divulgat d’una forma restringida. Sempre en un entorn que no abastava més enllà de les reflexions contingudes en les nombroses al·legacions en temes d’interès local, en alguns articles als butlletins municipals, en escrits a l’Alternatiu de ICV i en la limitada difusió que possibilitava el correu electrònic.
 
El bloc personal que avui enceto em sembla un magnífic estri d’intercanvi de opinions que crec que pot interessar a hom que tingui quelcom a dir sobre els ciutadans, el poble i el territori de Begues.
Si tot va bé i us hi voleu afegir ens anirem veient pel bloc i pel poble.
Jordi Dolz
Setembre de 2011