dissabte, 2 de desembre del 2023

Inundabilitat a Begues

Fa quasi quatre anys vaig publicar en aquest bloc (vegeu els articles aquí i aquí) una primera aproximació a la problemàtica de les rieres i torrents que envolten al nostre entorn urbà i urbanitzable. La intenció era donar a conèixer la possibilitat d’inundabilitat a Begues, ja que encara no s’havia afrontat el tema amb prou rigor, i observava que mancaven dades o estudis per poder-ho analitzar amb coneixement de causa. En aquest nou escrit aporto les novetats que poden ser d’utilitat per hom qui estigui interessat. 

Figura 1: Delimitació de la zona potencialment inundable de Begues segons criteris geomorfològic. Font: Agència Catalana de l'Aigua, 2023.

Antecedents

Fa poc hem conegut dos estudis tècnics de l’any 2020 i 2021 que no havien estat divulgats fins ara i que són prou interessants per conèixer més a fons el territori que ens envolta. Ambdós treballs porten el títol d’Estudi hidrològic (2020) i Avaluació d'actuacions per a la laminació d’avingudes (2021). Aquests dos documents no són normatius ni han estat aprovats per cap instància administrava. Per tant, el seu valor és exclusivament informatiu.

Gràfics.

Per a entendre’ls, és necessària la seva atenta lectura, ja que no deixa de ser complicat fer un resum de què documentalment analitzen. D’aquesta manera, faré esment a mitja dotzena d’imatges amb ressenyes a peu de foto. Al final d’aquest article esmentaré les mancances que he observat en aquests dos documents.

 

Figura 2: Marc hidrogràfic de l'àmbit d'estudi.
 
Figura 3: Xarxa hidrogràfica de l'àmbit d'estudi.
 
Figura 4: Conques principals delimitades.

 
Figura 5: Conques principals delimitades sobre un model digital del terreny.
 
Figura 6: Situació de zones i elements de laminació.

Figura 7: Situació de zones i elements de laminació sobre ortofoto 3D.

De resultes de tot l’observat anteriorment, puc entendre que el Pla Especial Rieres, plantejat al Pla General de Begues (1997) però mai realitzat, seria el document adequat per afrontar d’una manera més efectiva la problemàtica. Cal destacar que les zones inundables que assenyala l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a Begues, no han estat clarament exposades i desenvolupades en aquests dos estudis que recentment hem conegut.

Conclusió

Tot i les interessants dades que aporten aquests dos estudis, trobo a faltar una descripció gràfica de l’afectació perimetral de la inundabilitat del conjunt de les rieres de Begues amb especial referència als entorns urbà i urbanitzable. S’esmenten, això sí, uns cabals màxims segons els anys de retorn i també unes basses de laminació com a possibles solucions a la inundabilitat. Malgrat tot, l’afectació general el dia d'avui no està exposada de forma clara ni entenedora.

És imprescindible una millor definició gràfica de les possibles afectacions per a evitar futurs riscos perfectament evitables. Les eines de planificació urbanística estan fetes per a això.


1 comentari:

  1. Com sempre molt interessant i pedagògic, però l'ànsia constructiva no té en compte els riscos d'inundabilitat....cal Tombar l'aigua..

    ResponElimina