diumenge, 8 de setembre del 2019

Joan Antoni Solans, referent del PGOU de Begues de l'any 1997

Aquests dies hem conegut la mort de Joan Antoni Solans, arquitecte de 77 anys, que va ser Director General d’Urbanisme durant la dècada dels anys 80 i 90 del segle passat.

La Vanguardia, 2 de setembre de 2019


La Vanguardia, 3 de setembre de 2019

La Vanguardia, 4 de setembre de 2019

Pels que no en teniu referències d’aquest professional, us faig saber que a meitats dels 90 es va donar a conèixer a Begues per tal de vetllar i aconseguir que la Revisió del Pla General que s’estava elaborant no sortís de mare.

Va ser gràcies a la seva contundent intervenció que es va reconduir una proposta de planejament excessivament expansionista que havia promogut i aprovat provisionalment l’equip de govern de Begues Actiu.

La proposta que va avortar en J.A. Solans preveia una variant desplaçada cap al sud i preveia un traçat que arribava fins a la nova depuradora passant molt a prop del Pou de glaç. També plantejava la qualificació de sòls urbans on no es donaven les condicions per ser-ho.

Per tal veure gràficament el que esmento, adjunto a continuació una plana de l’edició especial del Butlletí Municipal d’agost de 1996. Allí es publicava una comparativa entre la proposta de Martínez Tomás de l’any 1993 (rebutjada per l’equip de govern de Begues Actiu) i la que preveia Begues Actiu l’any 1996.


Butlletí de Begues, Especial PGOU, nº7. Agost 1996 

És a dir, el Pla que proposava l’equip de govern de Begues Actiu plantejava ampliar el sol urbà i disminuir el sòl no urbanitzable que ens envolta.

Avui, vint i dos anys més tard, podem estar agraïts de la determinació de J. A. Solans en redibuixar, redactar i reconduir personalment el Pla que ara tenim i va rebutjar la proposta de Pla que havia redactat l’equip de govern de Begues Actiu. La seva actitud fiscalitzadora, com a director general d’urbanisme, va desfermar la ira de l’equip de govern i va ser objecte de grolleres mostres de rebuig.

Tot i això, crec que la seva intervenció va ser encertada, ja que els col·lectius locals que ens movíem a la oposició i les recomanacions de les administracions sectorials no varen ser escoltats per un equip de govern que va actuar amb molta prepotència i amb poca transparència informativa.


Escrit d'opinió no publicat al Butlletí Municipal, Jordi Dolz, 1998

Gràcies a ell tenim aquesta contenció de sòl urbà i urbanitzable, que ens hem de conjurar per mantenir i, si cal, anar més enllà per tal de revisar els plans urbanístics ja aprovats i pendents d’executar.

Plànol del Pla General d'Ordenació Urbana de 1997, vigent a 2019. Direcció General d'Urbanisme
(Per a una major resolució del PGOU de 1997, cliqueu en aquest enllaç i dirigiu-vos a l'apartat Plànols d'Ordenació i al document 2. Sòl urbanitzable)

L’emergència climàtica, la contenció del creixement en extensió, la compactació dels sòls urbans, etc., són temes que va iniciar en J. A. Solans per a Begues i proposo que seguim el seu exemple.

Que descansi en pau!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada