diumenge, 4 de desembre del 2011

Centre Cívic: projecte, obra i economia. (II)

      
Antecedent                                                                        
En els darrers butlletins municipals i a la pàgina web de ICV s’ha exposat el posicionament de ICV sobre la situació creada durant la construcció del Centre Cívic i on s’incidia en que les obres s’havien de continuar executant seguint els paràmetres que es varen aprovar en licitar la construcció del edifici. A principis d’any, constatant el retard i el alentiment dels treballs, el govern liderat per ICV, va iniciar dos expedients sancionadors a l’empresa constructora per incompliment de contracte.   

Al butlletí municipal de novembre l'Alcaldessa ens fa saber que s’ha formalitzat un acord per continuar les obres i també es dóna publicitat a la empresa constructora per tal que pugui exposar el seu posicionament sobre el tema.

Acord                                                                                
Pel que fa a l'acord entre l'Ajuntament i la constructora, entenc que no cal cap tipus d'entesa. S’han de continuar les obres i complir els paràmetres de la licitació. El projecte amb tota la seva documentació gràfica i escrita està correctament redactat i la empresa va tenir temps suficient d’estudiar-ho abans d'assumir les obres. Va ser l’empresa constructora per decisió pròpia qui va decidir realitzar les obres amb determinades condicions. Els dubtes en els capítols pendents d’execució, tal com esmenta l’Alcaldessa, no son la causa del retard.
En el decurs de l’obra, de juny de 2010 a abril de 2011, les incidències tècniques varen ser de poca entitat si tenim en compte que és una obra d’envergadura. Per tal d’afrontar els temes d’ordre tècnic es va posar de manifest la modèlica professionalitat dels arquitectes directors: Calderon, Folch, Sarsanedas i Arbeloa.
Relacionat amb els recursos de reposició, no s’entén que s’arribi a un acord si queden pendents dos recursos interposats per la empresa. Primer, i abans de qualsevol acord, la empresa els ha de retirar i després l’Ajuntament ha de resoldre l’expedient sancionador iniciat a principis d’any.

Empresa                                                                                       
Sobta que, al butlletí municipal, el primer escrit després de l’editorial, sigui el posicionament d'intencions d'una empresa privada sobre el tema de la més important obra d’equipament públic que s’ha fet mai a Begues. A més aquest escrit precedeix el que subscriu l’Alcaldessa.
Rellegint l’escrit s’observen expressions com ... solventadas las diferèncias tècnicas.... y por el bien estructural y estético...... s’acorda que les obres ja poden continuar. Aquestes afirmacions no s’ajusten a la realitat ja que les diferències tècniques han estat i són totalment resolubles dins del procés normal d’execució de l’obra, ja que el projecte està correctament elaborat.  Pel que fa a l’estructura i al disseny cal fer notar que l’obra estructural està totalment acabada fa mesos i el disseny ja ha quedat clarament definit en el projecte que es va aprovar. El problema no és tècnic ni estètic, és econòmic.

Economia                                                                                          
A la empresa no li surten els comptes econòmics que va pactar i vol “carregar les neules” a suposades diferències tècniques.
El preu que l’empresa va ofertar per fer l’obra que va sortir a licitació va ser de 4.500.000 €. Altres empreses també van fer ofertes econòmiques similars i varen ser descartades perquè Corelia oferia, entre altres millores, un termini d’execució de 12 mesos i un llarg període de garantia de l’obra construïda.
Per respecte a les altres empreses que també van ofertar i que van quedar en segon i tercer lloc, Corelia ha d’acceptar les regles del joc econòmic.
Al final del article del bullletí de novembre, Corelia esmenta que ...intentando  que ninguna de las dos (partes) salga perjudicada...... El que tinc clar és que qui no ha de sortir perjudicat és el poble de Begues.

Nota:                                                                                          
Podeu veure més informació relacionada amb aquest tema a la web de ICV de Begues i a la secció de butlletí municipal del mes de novembre de 2011.

La foto que acompanya aquest escrit capta el moment on les creuetes metàl·liques que conformen els capitells del pilars es confonen amb les branques del roure.... La imatge intenta avançar-se a la proposta del projecte on les branques del roure s'endinsaran per sobre de l'edifici......

6 de novembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada