dissabte, 3 de desembre del 2011

Les obres del Centre Cívic (I)

                                                
Els escrits d'aquesta secció fan referència als edificis que s'estan construint a nostre municipi. Intenten donar una visió del temes inherents al que comporta la construcció, abastant totes les seves vessants, sigui de conveniència o oportunitat, projectuals, estilístiques o econòmiques. 

Les obres per construir el Centre Cívic i Biblioteca es van iniciar el dia 6 de juliol de 2010 i la empresa adjudicatària va ser Corelia S A. del grup APIA XXI amb seu a Santander, que va acceptar un plec de condicions on entre altres coses es comprometia a realitzar totes les obres per un import de 4.500.000 € en un termini de 12 mesos.
La obra havia  sortit a licitació per un valor de contracte 6.425,000 € per tal de bastir 3.900 m2 de superfície construïda i 1.900 m2 d’urbanització. Durant el procés de licitació de les obres es varen presentar quasi 30 empreses i la renyida per els primers llocs va estar molt igualada en dades econòmiques. El que va fer decantar l’elecció de Corelia va ser els terminis i la garantia.
Les obres, fins el mes de març de 2011, s’han realitzat amb  normalitat amb un retard dels terminis, ja que no s’estaven respectant escrupolosament.
És a partir del mes d’abril que l’empresa constructora, davant d’una situació econòmica adversa per als seus propis interessos econòmics, planteja al Ajuntament algunes propostes de millores per fer a l’edifici i que no son acceptades per el equip de govern liderat per ICV, ja que l’objectiu és enllestir l’edifici en els termes i continguts que es van acordar en el seu dia.
Davant d’aquest posicionament de l'Ajuntament,  la empresa va anar alentint el ritme de construcció fins a la aturada quasi total que s’ha produït durant aquest estiu.
A principis de juliol la totalitat de la estructura estava realitzada, el paviment interior estava acabat i la impermeabilització de les cobertes estava enllestida. Això representa econòmicament quasi un total del 40% de l’obra. En termes generals falten els tancament, les instal·lacions  i els acabats.

Notes:                                                                                           
Podeu trobar molta informació a la web de ICV de Begues i a la web del Ajuntament i en concret  a la secció de Obres on està penjat el projecte del Centre Cívic i també al projecte del mobiliari de la Biblioteca.

La fotografia que acompanya el text var ser feta a finals de l'any 2010 en els moments en que s'estaven bastint els singulars pilars metàl·lics que han de sustentar bona part del edifici. La imatge va ser presa en uns moments irrepetibles i capta la relació entre els pilars i el magnífic roure que s'intenta preservar, el diàleg entre els pilars totalment despullats i el roure sense fulles, la competència amb la verticalitat i alçada d'un element vegetal i un d'artificial, la escultura viva i la morta...... Durant la seva construcció, la estructura de l'edifici ja delatava la qualitat formal que tindrà una vegada estigui acabat l'edifici. Espero que el projecte inicial no perdi el nord.


5 de novembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada