divendres, 18 d’octubre del 2013

Proposta d'escut municipal

La proposta de dotar el municipi de Begues d’un escut, que complís els requisits establers per la normativa heràldica vigent, ha estat envoltat d’un seguit de mancances i malentesos en la tramitació administrativa que ha provocat que, a darrera hora, el Ple municipal del mes de octubre ha posposat la seva aprovació definitiva.
  
E1. Escut proposat pel CEB.
Els tràmits es van iniciar l’any 2012 amb l’encàrrec que va fer la regidoria de Governació de l’Ajuntament de Begues al Centre d’Estudis Beguetans (CEB). Per aquest motiu en Víctor Mata, membre del CEB, es va encarregar d’elaborar una proposta d’escut. (E1)

La proposta va ser entregada a l’equip de govern municipal el mes de maig i el juliol va ésser divulgada a la Eixarmada nº 11, publicació periòdica del CEB. De la lectura del document s’observa que la proposta està molt ben documentada i les conclusions a que arriba estan raonades i són coherents amb els segells històrics de Begues.

El Ple del 3 d’octubre de 2012 va aprovar, per majoria absoluta, l’inici del tràmit administratiu i va recollir la proposta del CEB. Al novembre i per decret d’alcaldia es va crear una comissió de caràcter tècnic, formada per tres persones amb l’encàrrec específic de fer un seguiment i assessorament sobre la tramitació. Aquestes persones són el regidor de governació, un representant de la direcció general d’administració local i un representant del CEB.

E2. Primer escut proposat pel assessor en heràldica.
La proposta es va tramitar a la Generalitat per tal que emetés el seu parer sobre la proposta. L’assessor d’heràldica de la Generalitat en el seu informe de novembre proposa un escut (E2) diferent  al proposat pel CEB.

Quan, a principis de gener de 2013, es reuneix la comissió tècnica, aquesta  desestima les recomanacions de l’assessor d’heràldica i aposten per la proposta inicial del CEB. Assabentat d’aquest posicionament, l’assessor d’heràldica introdueix, a finals de gener, petites modificacions a la seva proposta (3).

L’embolic comença quan el mes de febrer, en reunir-se per segona vegada la comissió tècnica, aquesta aprova acceptar l’escut (E3) que havia presentat a finals de gener l’assessor d’heràldica. I aquí és on s’ha produït un greu malentès: les tres persones de la comissió tècnica donen per fet, verbalment, que l’escut que s’aprova es el del CEB (E1).  S’ha d’entendre que la acta està mal redactada i d’això no és conscient l’equip de govern fins poques hores abans del Ple del mes d’octubre de 2013..

E3. Segon escut proposat pel assessor en heràldica.
L’expedient, amb aquesta incongruència sobre l’escut, s’exposa a informació pública durant el mesos de maig i juny i no es presenta cap al·legació.

Al Ple d’octubre de 2013, on es posa sobre la taula l’aprovació definitiva de l’escut i la bandera, també es posa en evidència que no s’ha donat a conèixer a la ciutadania l’escut amb els mitjans habituals que té l’Ajuntament per fer conèixer els temes d’interès general. No es va divulgar al butlletí municipal durant el 2012 i tampoc durant el 2013. Tampoc es van penjar als anuncis oficials de la web municipal. En una paraula, desinformació total.

Per acabar-ho d’arrodonir, el butlletí municipal d’aquet mes d’octubre, el regidor de governació ens informa que l’escut (E3) ha estat aprovat definitivament pel Ple. Aquesta noticia no és certa, ja que el Ple va decidir posposar l’aprovació ja que es va constatar que la tramitació tenia greus mancances formals.

No s’acaba aquí el serial. També tenim el tema de la bandera, que tot i que a la proposta d’acord  proposava aprovar-la, ningú, a hores d’ara, ha vist cap gràfic o dibuix de com seria.

Un despropòsit.

I així anem fent..

1 comentari:

  1. Des del punt de vista heràldic, la imatge E1 i la E3 són completament iguals. Per tant la única confusió que hi ha es deguda al desconeixement general de com funciona l'heràldica. Et dic de debò que no crec que hi hagi cap despropòsit.

    No fa falta acompanyar un escut d'armes amb una imatge perquè l'heràldica sempre es defineix textualment.

    Em sembla interessant el tema, escriure sobre això al meu blog.

    Salutacions,

    ResponElimina